Stappenplan LeerID

We hebben een stappenplan ontwikkeld waarin we de verschillende mogelijkheden om je te registreren op Columbus naast elkaar zetten. Ook paden die foutmeldingen geven en hoe je dit kunt rechtzetten hebben we in dit document opgenomen.

Columbus is overgeschakeld naar LeerID: lees hier alle info (ook over eID/itsme)

Doordat het Columbussysteem is overgeschakeld naar sterke authenticatie zal je nu niet langer met gebruikersnaam en wachtwoord moeten aanmelden of registreren, maar met LeerID, de ‘single sign-on’-methode van de Vlaamse overheid. Meer info daarover vind je hier: https://tinyurl.com/2r6v25em.

Meer informatie over LeerID vind je ook in onze nieuwsbrief. Bekijk hier de webinar over LeerID van donderdag 20 april 2023. Er is ook een update van de technische handleiding beschikbaar, die vind je hier. In de handleiding geven we de verschillende stappen die je moet doorlopen om aan te melden of te registreren in Columbus na 10 mei. Dezelfde informatie vind je in deze infoclip.

Houd ondertussen zeker ook onze socialemediakanalen en de website in de gaten voor updates. Heb je nog vragen over LeerID? Neem dan zeker ook een kijkje op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerid. Het laatste nieuws rond LeerID vind je op deze pagina.

Heb je geen LeerID (meer)? Vanaf nu kan je in Columbus ook aanmelden met eID of itsme. Let wel, eens je via deze weg hebt aangemeld, kan je niet meer met LeerID aanmelden. Heb je een bestaand LeerID of zal je school nog een LeerID aanmaken? Dan raden we je toch aan om je via LeerID aan te melden.

Nieuw: uitbreiding begeleidersdashboard

Vanaf dit schooljaar kunnen begeleiders voor alle leerlingen van een specifieke rol een samenvattend rapport bekijken via het begeleidersdashboard. Voordien was het voor begeleiders enkel mogelijk om de gedeelde feedbackmodules van elke student afzonderlijk te raadplegen.

Het rapport geeft voor de module ‘Hoe kies ik?’ weer hoe een leerling scoort ten opzichte van zijn medeleerlingen op de studiekeuzetaken (laag – gemiddeld – hoog). Voor ‘Wie ben ik?’ geeft de tabel weer hoe een leerling scoort ten opzichte van een succesvolle student in het eerste jaar hoger onderwijs (laag – eerder laag – eerder hoog – hoog). Dat is ook het geval voor de modules in ‘Wat kan ik?’, daarbij krijg je telkens ook de score van de leerling te zien. Bij ‘Wat wil ik?’ zie je de scores op de verschillende interessedimensies. Omdat het doorstroomprofiel zo complex is, is dit geen aparte categorie, maar een link naar het doorstroomprofiel van de leerling.

Meer informatie over hoe de scores en daarbij horende categorieën berekend worden, vind je in de feedbackleeswijzer in onze toolbox.

Let wel, het samenvattend rapport is enkel raadpleegbaar in de browser aangezien leerlingen op elk moment moeten kunnen beslissen of ze hun feedback blijven delen met een begeleider. Je kan het dus niet exporteren.

Studiegebieden in interessefeedback en het Columbusmagazine

Nieuwe interessefeedback:

Vanaf januari krijgen leerlingen in het Columbusinstrument meer feedback rond hun interesses in de module ‘Wat wil ik?’. Voordien kregen ze al een uitgebreid interesseprofiel. Daarbij komt nu een lijst met studiegebieden die aansluiten bij dat profiel.

Hoe gaat dat in zijn werk? We verzamelden hiervoor de interesseprofielen van derdebachelorstudenten in elk van de studiegebieden en keken vervolgens welke het beste aansloten bij het profiel van de leerling. De studiegebieden die het sterkst overeenkomen met het interesseprofiel van de leerling staan meer bovenaan in de lijst. Leerlingen die benieuwd zijn naar de concrete studierichtingen die elk studiegebied bevat, kunnen in de feedbackmodule doorklikken naar de website van Onderwijskiezer.

Tip: leerlingen kunnen de studiegebieden uit de interessefeedback bekijken als voorbereiding op de digitale SID-in’s die plaatsvinden in februari.

Columbusmagazine:

Leerkrachten en studieloopbaanbegeleiders inspiratie zoeken over hoe je het Columbusinstrument optimaal kan inzetten doorheen het studieloopbaantraject, kunnen altijd een kijkje nemen in het Columbusmagazine. Daarin vind je heel wat concrete voorbeelden en materialen om met Columbus aan de slag te gaan in het studieloopbaanbegeleidingstraject van je school.

NIEUW Columbus in 2021-2022

Net zoals vorig schooljaar zal Columbus dit jaar beschikbaar zijn van 1 september tot 31 juli. De vragenlijsten blijven ongewijzigd, maar er zijn dit jaar wel enkele wijzigingen aan de feedback doorgevoerd. Daarnaast werd ook een volledig nieuw feedbackonderdeel toegevoegd.

De naam van het eerste checkpoint, ‘Basecamp’, wordt vanaf dit schooljaar ‘Hoe kies ik?’. Deze nieuwe naam dekt nu beter de inhoud van dit checkpoint, nl. de verschillende keuzetaken in het studiekeuzeproces. In de feedback van het onderdeel ‘Hoe kies ik?’ werden ook twee wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste krijgen leerlingen wanneer ze ‘Hoe kies ik?’ een tweede of derde keer invullen vanaf dit schooljaar één vergelijkende feedbacktekst te zien in plaats van drie aparte tekstjes die ze zelf dienen te vergelijken. De leerlingen kunnen na een tweede en derde keer invullen dus terugkeren naar de feedbacktekst om hiervan een update te zien. Enkel voor de keuzetaak ‘Beslissingsstatus’ ontvangen de leerlingen nog voor elke afname een aparte feedbacktekst. Ten tweede komen in de feedback voor Beslissingsstatus vanaf nu de studierichtingen terug die de leerlingen op het moment van afname overwogen, net als hun voorkeursrichting. Aan de hand van deze vernieuwde ‘Hoe kies ik?’-feedback kunnen de leerlingen gemakkelijker hun evolutie doorheen het schooljaar bekijken en nagaan of ze na verloop van tijd meer of minder werk gemaakt hebben van hun studiekeuzeproces.

Binnen de feedbackmodule ‘Hoe kies ik?’ krijgen laatstejaarsleerlingen dit schooljaar ook een nieuwe vorm van feedback, genaamd ‘Mijn doorstroomprofiel’. Deze feedback verschijnt pas wanneer de leerlingen alle componenten van Columbus hebben ingevuld. In ‘Mijn doorstroomprofiel’ wordt een inschatting gemaakt van hoe leerlingen zullen doorstromen in het eerste jaar hoger onderwijs, op basis van hun antwoorden op de verschillende onderdelen van Columbus. Met ‘doorstromen’ beschrijven we hoe een student het doet in het eerste jaar. Dit drukken we uit als studierendement: hoeveel studiepunten heeft een student op het einde van het eerste jaar behaald in vergelijking met het totaal aantal studiepunten dat deze student heeft opgenomen (uitgedrukt in een percentage). Onderaan deze feedback zien leerlingen ten slotte enkele van hun sterktes en werkpunten. Dit zijn de verschillende componenten van Columbus waarop leerlingen respectievelijk hoog of laag scoren. Bekijk volgende video voor bijkomende uitleg over de interpretatie van ‘Mijn doorstroomprofiel’.

Meer informatie over de vernieuwde feedback vind je in onze leeswijzer.

In een ouder nieuwsbericht kan je nog links terugvinden naar andere interessante video’s en documenten.

Update oktober 2021: Het begeleidersdashboard is nu overzichtelijker gemaakt met een nieuwe functie. Je kan vanaf nu in een zoekveld de gewenste voornaam of naam invullen of de gewenste rol(len) aanduiden, waarna deze leerlingen onderaan verschijnen.

COLUMBUS IN TIJDEN VAN CORONA (informatie voor de leerling, leerkracht/begeleider)

Voor de leerling

Ook in tijden van corona is het belangrijk dat je een goed onderbouwde en weloverwogen keuze maakt, indien je de overstap naar het hoger onderwijs overweegt. De exploratietool Columbus helpt je bij het maken van deze keuze. Misschien voorziet je school (online) wel een klassikaal invulmoment, maar ook indien dit niet het geval zou zijn, kun je Columbus thuis zelfstandig invullen.

Bekijk zeker onze handige filmpjes!

In het filmpje ‘Columbus in tijden van corona’ (https://youtu.be/ncdLxfI-LxE) leggen we je uit hoe je Columbus thuis zelfstandig kan gebruiken en hoe je, vanop afstand, je feedback kan delen met je leerkracht of andere begeleider naar keuze (https://youtu.be/ncdLxfI-LxE?t=146). Je leerkrachten dienen zich hiervoor wel vooraf te registreren, vraag aan je leerkracht (of begeleider) zijn/haar registratienummer want dat heb je nodig om je feedback te delen.

In het filmpje ‘Registreren’ (https://youtu.be/DsAhV2U10ac), tonen we hoe jij je kan registreren binnen de Columbus toepassing, mocht je Columbus nog nooit gebruikt hebben.

Meer informatie over de inhoud van Columbus vind je in het algemene filmpje over de exploratietool (https://youtu.be/zr-kQo3Usjk).

Extra informatie voor leerkracht/begeleider

In de toolbox op de website is nu een nieuw document beschikbaar met een corona-update van de voorbeeldtrajecten. In dit document wordt aangegeven welke onderdelen thuis kunnen worden ingevuld en welke bij voorkeur op school plaatsvinden bij ‘code geel/oranje’. Bij ‘code rood’ kan Columbus volledig thuis worden ingevuld.

Indien leerlingen hun feedback willen delen met leerkrachten/begeleiders, dienen leerkrachten/begeleiders zich hiervoor wel vooraf via het begeleidersdashboard te registreren of via de knoppen ‘Start Columbus als begeleider’ en vervolgens ‘Start hier je begeleidingsroute’ op de homepagina van de Columbus website. Van zodra je een profiel hebt als begeleider, kunnen leerlingen hun feedback online met jou delen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op p. 8 in de technische handleiding en vanaf p. 3 in de feedbackleeswijzer.

Leerkrachten/leerlingenbegeleiders kunnen gebruik maken van de trainingspakketten ter versterking van bepaalde vaardigheden gemeten in Columbus.

Columbus in 2020-2021

Vanaf 1 september 2020 kunnen alle voorlaatste en laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs weer aan de slag met Columbus. Nieuw dit schooljaar is dat de basisvaardigheden en gevorderde vaardigheden van Numerieke vaardigheden afzonderlijk getoetst worden. Je kan beide terugvinden in de module ‘Wat kan ik?’.

Net zoals vorig schooljaar is er voor de meeste modules vergelijkende feedback: leerlingen kunnen hun score vergelijken met die van succesvolle studenten uit het eerste jaar professionele en academische bachelor. Deze feedback wordt zowel grafisch als in tekstvorm weergegeven. Leerlingen kunnen hun feedback ook online delen met een leerkracht of begeleider. Bekijk daarvoor ook zeker de filmpjes in ons vorige nieuwsbericht ‘Columbus in tijden van corona’ (https://youtu.be/ncdLxfI-LxE?t=146). Leerkrachten dienen zich hiervoor wel vooraf via het begeleidersdashboard te registreren of via de knoppen ‘Start Columbus als begeleider’ en vervolgens ‘Start hier je begeleidingsroute’ op de homepagina van de Columbus website. Van zodra je een profiel hebt als begeleider, kunnen leerlingen hun feedback online met jou delen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op p. 8 in de technische handleiding en vanaf p. 3 in de feedbackleeswijzer.

Leerkrachten/leerlingenbegeleiders kunnen gebruik maken van de trainingspakketten ter versterking van bepaalde vaardigheden gemeten in Columbus.

Vul onze vragenlijst in!

Sinds schooljaar 2016-2017 nemen jaarlijks duizenden leerlingen deel aan het instrument Columbus, om hen te ondersteunen in de belangrijke keuze voor een studie in het hoger onderwijs. Aan de hand van deze vragenlijst zouden wij graag een beeld krijgen van uw ervaringen met het online exploratie-instrument Columbus.

(meer…)

Actualisering draaiboek

Het overlegplatform SOHO van de Vlor heeft het draaiboek ‘Aan de slag met het exploratie-instrument Columbus’ geactualiseerd. In hoofdstuk 4 werd nu extra informatie toegevoegd over de feedback en het delen ervan. Het draaiboek kan teruggevonden worden in de toolbox.

Registreer je nu als begeleider!

Vanaf nu kan je je registreren als studiekeuzebegeleider. Van zodra je een profiel hebt aangemaakt kunnen leerlingen, als ze dat wensen, online feedback met je delen.

In de technische handleiding vinden leerlingen hoe zij hun feedback kunnen delen. Alle info over het dashboard voor begeleiders vind je in de feedbackleeswijzer. (meer…)