NIEUW Columbus in 2021-2022

Net zoals vorig schooljaar zal Columbus dit jaar beschikbaar zijn van 1 september tot 31 juli. De vragenlijsten blijven ongewijzigd, maar er zijn dit jaar wel enkele wijzigingen aan de feedback doorgevoerd. Daarnaast werd ook een volledig nieuw feedbackonderdeel toegevoegd.

De naam van het eerste checkpoint, ‘Basecamp’, wordt vanaf dit schooljaar ‘Hoe kies ik?’. Deze nieuwe naam dekt nu beter de inhoud van dit checkpoint, nl. de verschillende keuzetaken in het studiekeuzeproces. In de feedback van het onderdeel ‘Hoe kies ik?’ werden ook twee wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste krijgen leerlingen wanneer ze ‘Hoe kies ik?’ een tweede of derde keer invullen vanaf dit schooljaar één vergelijkende feedbacktekst te zien in plaats van drie aparte tekstjes die ze zelf dienen te vergelijken. De leerlingen kunnen na een tweede en derde keer invullen dus terugkeren naar de feedbacktekst om hiervan een update te zien. Enkel voor de keuzetaak ‘Beslissingsstatus’ ontvangen de leerlingen nog voor elke afname een aparte feedbacktekst. Ten tweede komen in de feedback voor Beslissingsstatus vanaf nu de studierichtingen terug die de leerlingen op het moment van afname overwogen, net als hun voorkeursrichting. Aan de hand van deze vernieuwde ‘Hoe kies ik?’-feedback kunnen de leerlingen gemakkelijker hun evolutie doorheen het schooljaar bekijken en nagaan of ze na verloop van tijd meer of minder werk gemaakt hebben van hun studiekeuzeproces.

Binnen de feedbackmodule ‘Hoe kies ik?’ krijgen laatstejaarsleerlingen dit schooljaar ook een nieuwe vorm van feedback, genaamd ‘Mijn doorstroomprofiel’. Deze feedback verschijnt pas wanneer de leerlingen alle componenten van Columbus hebben ingevuld. In ‘Mijn doorstroomprofiel’ wordt een inschatting gemaakt van hoe leerlingen zullen doorstromen in het eerste jaar hoger onderwijs, op basis van hun antwoorden op de verschillende onderdelen van Columbus. Met ‘doorstromen’ beschrijven we hoe een student het doet in het eerste jaar. Dit drukken we uit als studierendement: hoeveel studiepunten heeft een student op het einde van het eerste jaar behaald in vergelijking met het totaal aantal studiepunten dat deze student heeft opgenomen (uitgedrukt in een percentage). Onderaan deze feedback zien leerlingen ten slotte enkele van hun sterktes en werkpunten. Dit zijn de verschillende componenten van Columbus waarop leerlingen respectievelijk hoog of laag scoren. Bekijk volgende video voor bijkomende uitleg over de interpretatie van ‘Mijn doorstroomprofiel’.

Meer informatie over de vernieuwde feedback vind je in onze leeswijzer.

In een ouder nieuwsbericht kan je nog links terugvinden naar andere interessante video’s en documenten.

Update oktober 2021: Het begeleidersdashboard is nu overzichtelijker gemaakt met een nieuwe functie. Je kan vanaf nu in een zoekveld de gewenste voornaam of naam invullen of de gewenste rol(len) aanduiden, waarna deze leerlingen onderaan verschijnen.