Nieuwsbrieven

Op deze pagina kan je onze meest recente nieuwsbrief terugvinden. Onderaan de pagina kan je alle eerdere nieuwsbrieven in PDF-formaat vinden.

Wil je onze toekomstige nieuwsbrieven rechtstreeks ontvangen? Laat dan hier je e-mail achter.

 

Nieuwsbrief februari 2021

Elk jaar wordt het oriënteringsinstrument van Onderwijs Vlaanderen, Columbus, door duizenden leerlingen gebruikt. Met de ontvangen feedback worden zij op weg geholpen in hun studiekeuze in het hoger onderwijs. In deze nieuwsbrief (februari 2021) geven we enkele (recente) weetjes mee over het instrument Columbus.

Wist je dat niet enkel laatstejaars- maar ook voorlaatstejaarsleerlingen Columbus kunnen gebruiken?

Ook leerlingen die in hun voorlaatste jaar van het secundair onderwijs zitten, kunnen gebruikmaken van Columbus. Voor voorlaatstejaarsleerlingen zijn de componenten ‘Basecamp’ (studiekeuzeproces), ‘Wie ben ik?’ (zelfbeeld, motivatie en studievaardigheden organiseren en verwerken) en ‘Wat ik wil?’ (interesses) beschikbaar. ‘Wat kan ik?’ (numerieke vaardigheden, redeneren, woordenschat en talige strategieën) kunnen voorlaatstejaarsleerlingen niet invullen; de ‘Wat kan ik?’ testen zijn specifiek ontwikkeld voor laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs.

Wist je dat Columbus beschikbaar is voor alle onderwijsvormen?

Columbus kan gebruikt worden door leerlingen uit alle onderwijsvormen; zowel leerlingen uit aso, bso, kso als tso kunnen deelnemen. Columbus richt zich op alle leerlingen die overwegen om de overstap naar het hoger onderwijs te maken. Sinds dit schooljaar worden de gevorderde vaardigheden van Numerieke vaardigheden afzonderlijk getoetst. De gevorderde vaardigheden zijn bedoeld voor die leerlingen die een sterk wiskundige richting in het hoger onderwijs overwegen. Je kan Numerieke vaardigheden terugvinden in de module ‘Wat kan ik?’.

Wist je dat leerlingen zich kunnen vergelijken met leerlingen die succesvol waren in het eerste jaar hoger onderwijs?

Laatstejaarsleerlingen kunnen zich in de feedback bij de componenten ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’ vergelijken met leerlingen die succesvol waren in een eerste jaar professionele dan wel academische bachelor. Deze vergelijking wordt zowel grafisch als in tekstvorm weergegeven.

Afbeelding grafiek

In de feedback krijgen de leerlingen ook tips ter verbetering van de vaardigheden die ze kunnen gebruiken indien ze minder goed zouden scoren op de gemeten vaardigheden. Meer informatie over de achtergrond van de feedback kan je vinden in de feedbackleeswijzer.

Wist je dat Columbus in tijden van corona nu ook thuis ingevuld kan worden?

In de toolbox op de website is een document beschikbaar met een corona-update van de voorbeeldtrajecten. De voorbeeldtrajecten kunnen gebruikt worden voor een structurele inbedding van Columbus in het schooleigen traject. In de corona-update van dit document wordt nu ook aangegeven welke onderdelen thuis kunnen worden ingevuld en welke bij voorkeur op school plaatsvinden bij ‘code geel/oranje’. Bij ‘code rood’ kan Columbus volledig thuis worden ingevuld. Om thuis zelfstandig aan de slag te gaan met Columbus kunnen leerlingen verschillende instructiefilmpjes gebruiken.

Leerlingen kunnen ook hun feedback online delen met leerkrachten/begeleiders. Hiervoor dienen de leerkrachten/begeleiders zich wel vooraf via het begeleidersdashboard te registreren of via de knoppen ‘Start Columbus als begeleider’ en vervolgens ‘Start hier je begeleidingsroute’ op de homepagina van de Columbus website. Van zodra je een profiel hebt als begeleider, kunnen leerlingen hun feedback online met jou delen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op p. 8 in de technische handleiding en vanaf p. 3 in de feedbackleeswijzer.

Leerkrachten/leerlingenbegeleiders kunnen gebruikmaken van de trainingspakketten ter versterking van bepaalde vaardigheden gemeten in Columbus.

Dit instrument is ontwikkeld door het expertenteam Columbus (KU Leuven, UAntwerpen, UGent en Arteveldehogeschool) in opdracht van Onderwijs Vlaanderen (via de VLUHR). Wil je graag meer informatie over Columbus, dan kan je terecht op onze website. Heb je verdere vragen, opmerkingen of suggesties, laat ons dan iets weten via het contactformulier of mail (columbus@onderwijskiezer.be).

Het Columbusteam

logomettekst_versie2_0 kleinvluhr nieuw geknipt klein

 

Eerdere nieuwsbrieven