Over ons

Columbus is de naam van een nieuwe exploratietool voor jongeren. Dit instrument wil het studiekeuzeproces van jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs versterken.

In uitvoering van het regeerakkoord uit 2014, gaf voormalig onderwijsminister Hilde Crevits de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) de opdracht om dit instrument te ontwikkelen en dat in nauw overleg met het overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs (SOHO) van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Dit overlegplatform slaat een brug tussen het secundair en het hoger onderwijs en biedt een breed forum om alle relevante actoren samen te brengen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken onderwijspartners: leerlingen, studenten, ouders, leraren, onderwijsverstrekkers, centra voor leerlingenbegeleiding, het hoger onderwijs, het kabinet Onderwijs en het Departement Onderwijs en Vorming.

Samenstelling stuurgroep:

  • Karine Verschueren, Lieve De Wachter, Jordi Heeren, Lien Demulder, Marlies Lacante† – KU Leuven
  • Nicolas Dirix, Sofie Van Cauwenberghe – Universiteit Gent
  • Vincent Donche, Jonas Willems, Lien Demulder – Universiteit Antwerpen
  • Veerle Vanoverberghe, Jonas Willems – Arteveldehogeschool Gent

Voorzitter: Vincent Donche