Over ons

Columbus is de naam van een nieuwe exploratietool voor jongeren. Dit instrument wil het studiekeuzeproces van jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs versterken.

In uitvoering van het regeerakkoord, gaf onderwijsminister Hilde Crevits de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Vluhr) de opdracht om dit instrument te ontwikkelen en dat in nauw overleg met het overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs (SOHO) van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Dit overlegplatform slaat een brug tussen het secundair en het hoger onderwijs en biedt een breed forum om alle relevante actoren samen te brengen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken onderwijspartners: leerlingen, studenten, ouders, leraren, onderwijsverstrekkers, centra voor leerlingenbegeleiding, het hoger onderwijs, het kabinet Onderwijs en het Departement Onderwijs en Vorming.

Samenstelling stuurgroep:

  • Marlies Lacante, Lieve De Wachter, Jordi Heeren, Lien Demulder – KU Leuven
  • Wouter Duyck, Elisabeth Roels- Universiteit Gent
  • Vincent Donche, Jonas Willems – Universiteit Antwerpen
  • Sofie Vispoel – Arteveldehogeschool Gent

Voorzitter: Marlies Lacante
Communicatie: Sofie Vispoel