Nieuw: uitbreiding begeleidersdashboard

Vanaf dit schooljaar kunnen begeleiders voor alle leerlingen van een specifieke rol een samenvattend rapport bekijken via het begeleidersdashboard. Voordien was het voor begeleiders enkel mogelijk om de gedeelde feedbackmodules van elke student afzonderlijk te raadplegen.

Het rapport geeft voor de module ‘Hoe kies ik?’ weer hoe een leerling scoort ten opzichte van zijn medeleerlingen op de studiekeuzetaken (laag – gemiddeld – hoog). Voor ‘Wie ben ik?’ geeft de tabel weer hoe een leerling scoort ten opzichte van een succesvolle student in het eerste jaar hoger onderwijs (laag – eerder laag – eerder hoog – hoog). Dat is ook het geval voor de modules in ‘Wat kan ik?’, daarbij krijg je telkens ook de score van de leerling te zien. Bij ‘Wat wil ik?’ zie je de scores op de verschillende interessedimensies. Omdat het doorstroomprofiel zo complex is, is dit geen aparte categorie, maar een link naar het doorstroomprofiel van de leerling.

Meer informatie over hoe de scores en daarbij horende categorieën berekend worden, vind je in de feedbackleeswijzer in onze toolbox.

Let wel, het samenvattend rapport is enkel raadpleegbaar in de browser aangezien leerlingen op elk moment moeten kunnen beslissen of ze hun feedback blijven delen met een begeleider. Je kan het dus niet exporteren.