Professionalisering

Professionalisering onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)

Om je school te begeleiden bij de implementatie van je OLB-beleid:

  • Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen: schoolbegeleider van Katholiek Onderwijs Vlaanderen of Bavo Verlackt (bavo.verlackt@katholiekonderwijs.vlaanderen)
  • Voor GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap:¬†Stephanie Van Hoe (stephanie.van.hoe@g-o.be)
  • Voor OVSG: contacteer de ankerpersoon van je school.
  • Voor VOOP vzw: Inge Godu (inge.godu@voop.be)
  • Voor POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen): Marjolein Petit (marjolein.petit@pov.be)
  • Voor de Federatie Steinerscholen: Kevin Caestecker (kevin.caestecker@steinerscholen.be)

Voor meer informatie over professionalisering rond OLB:

In onze toolbox voor leerkrachten vind je een draaiboek, voorbeeldtrajecten, het Columbusmagazine, een leeswijzer voor de feedback en ondersteunende trainingspakketten.