Professionalisering

Professionaliseringsaanbod Columbus

De pedagogische begeleidingsdiensten zijn in het schooljaar 2018-2019 gestart met een aantal gerichte professionaliseringstrajecten om scholen extra ondersteuning te geven bij het inbedden van Columbus in hun beleid op onderwijsloopbaanbegeleiding. De professionaliseringstrajecten richten zich op volgende doelen:

Professionalisering en ondersteuning bij de integratie van Columbus in het schooleigen beleid op het vlak van onderwijsloopbaanbegeleiding;

  1. Informatie en inzicht over Columbus, de feedback die het instrument genereert en de relatie tot andere instrumenten of activiteiten die het studiekeuzeproces ondersteunen;
  2. Professionalisering op het vlak van het voeren van keuzegesprekken met leerlingen (door leraren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers) en informatieve en ondersteunende gesprekken met ouders;
  3. Bijkomende professionalisering op het vlak van de werking van de begeleidende klassenraad;
  4. Kennis over het hogeronderwijslandschap.

De Vlaamse Onderwijsraad volgt deze initiatieven mee op en zal zo ook het draaiboek Aan de slag met het exploratie-instrument Columbus verder uitwerken en stofferen.

Voor meer informatie kan u zich richten tot volgende contactpersonen of de webpagina’s raadplegen:

  • Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Bavo Verlackt (bavo.verlackt@katholiekonderwijs.vlaanderen). Zie ook nascholingsaanbod.
  • Voor GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: Stephanie Van Hoe (stephanie.van.hoe@g-o.be)
  • Voor OVSG en POV: Dina Baetens (dina.baetens@ovsg.be)
  • Voor OKO: Paul Buyck (paul.buyck@steinerscholen.be)

Download hier de presentatie van onze studiedag op 1 juni 2017 >> ‘Columbus uit de startblokken’.

Download hier een aantal voorbeeldtrajecten voor een structurele inbedding van Columbus in je schooleigen traject.