Wat kan ik?

In het 2de checkpoint van de columbusroute willen we nagaan wat je al kunt en wat je al weet. We brengen hierin je talige strategieën, woordenschat, redeneervaardigheden en basisvaardigheden wiskunde in beeld.


Bekijk hieronder de concrete inhoud van deze module: