Columbus in 2020-2021

Vanaf 1 september 2020 kunnen alle voorlaatste en laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs weer aan de slag met Columbus. Nieuw dit schooljaar is dat de basisvaardigheden en gevorderde vaardigheden van Numerieke vaardigheden afzonderlijk getoetst worden. Je kan beide terugvinden in de module ‘Wat kan ik?’.

Net zoals vorig schooljaar is er voor de meeste modules vergelijkende feedback: leerlingen kunnen hun score vergelijken met die van succesvolle studenten uit het eerste jaar professionele en academische bachelor. Deze feedback wordt zowel grafisch als in tekstvorm weergegeven. Leerlingen kunnen hun feedback ook online delen met een leerkracht of begeleider. Bekijk daarvoor ook zeker de filmpjes in ons vorige nieuwsbericht ‘Columbus in tijden van corona’ (https://youtu.be/ncdLxfI-LxE?t=146). Leerkrachten dienen zich hiervoor wel vooraf via het begeleidersdashboard te registreren of via de knoppen ‘Start Columbus als begeleider’ en vervolgens ‘Start hier je begeleidingsroute’ op de homepagina van de Columbus website. Van zodra je een profiel hebt als begeleider, kunnen leerlingen hun feedback online met jou delen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op p. 8 in de technische handleiding en vanaf p. 3 in de feedbackleeswijzer.

Leerkrachten/leerlingenbegeleiders kunnen gebruik maken van de trainingspakketten ter versterking van bepaalde vaardigheden gemeten in Columbus.