Timing Basecamp wordt soepeler

Basecamp kan vanaf dit schooljaar op elk moment ingevuld worden, zolang er minstens 6 weken tussen de verschillende afnames van deze module vallen.

Leerlingen kunnen Basecamp drie maal invullen en op die manier de evolutie in hun studiekeuzeproces opvolgen.  Vanaf 2 september 2019 vallen deze afnames niet meer binnen afgebakende periodes, maar werken ze met een interval. Er moeten telkens minimum 6 weken tussen de afnames van Basecamp 1, 2, en 3 vallen. Dit vergemakkelijkt de planning van Columbus in het schooljaar.