Nieuwe materialen online

Onze TOOLBOX is opgefrist en bevat nieuw materiaal:

  • Wie leerlingen wil helpen werken aan vaardigheden waarop ze zwakker scoren, kan nu aan de slag met trainingspakketten (lees verder voor meer info).
  • De Vlaamse Onderwijsraad vernieuwde ook het draaiboek om het gebruiksvriendelijker te maken.

Wil je in de toekomst op de hoogte blijven van nieuw materiaal en ander nieuws over Columbus? Dan kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief of ons op Facebook volgen.

Waarom trainingspakketten?

Een veelgehoorde vraag van leerkrachten en leerlingenbegeleiders is hoe zij de leerlingen concreet kunnen helpen om te werken aan die vaardigheden waarop ze zwakker scoren. Daarom ontwikkelden studenten van de specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen van de KU Leuven, onder supervisie van hun docenten, wetenschappelijk onderbouwde trainingspakketten. Leerkrachten en leerlingenbegeleiders kunnen deze pakketten gebruiken bij het ondersteunen van hun leerlingen.

De pakketten bestaan telkens uit een document met een korte omschrijving van het pakket, een document met achtergrondinformatie over de concepten, een document met concrete tips die alle leerkrachten kunnen gebruiken in hun lessen en het effectieve lessenpakket dat bestaat uit de lesvoorbereidingen, werkbladen en eventueel een bijhorende PowerPointpresentatie. Er zijn in totaal zes lespakketten van elk vier lesuren beschikbaar. Er is een pakket voor ‘Basecamp’ en vijf pakketten voor de modules van ‘Wie ben ik’, rond de thema’s motivatie, studievaardigheden en zelfbeeld.

Klik hier om naar de trainingspakketten te gaan.