Columbus in schooljaar 2017-2018

Exploratie-instrument voor studiekeuze Columbus aanpassingen schooljaar 2017-2018

Volgend schooljaar komt er voor secundaire scholen een aangepaste versie van Columbus om het studiekeuzeproces in de derde graad te versterken. Voor laatstejaars zal die beschikbaar zijn ten laatste op 6 november 2017, voor leerlingen van het voorlaatste jaar uiterlijk vanaf 1 februari 2018. Bij het begin van het schooljaar krijg je meer info. De Vlor verspreidt dan ook een geactualiseerde versie van het draaiboek. Daarmee kan je Columbus integreren in je schooleigen visie van onderwijsloopbaanbegeleiding en het traject dat leerlingen doorlopen.

Volgend schooljaar kunnen scholen secundair onderwijs een gedeeltelijk aangepaste versie van het exploratie-instrument Columbus verwachten om het studiekeuzeproces in de derde graad van het secundair onderwijs te versterken. Deze aanpassing mag verwacht worden in de itemsamenstelling en in de feedback.

De afname kan gebeuren op een moment dat de school zelf kiest. De school kan ook een traject uittekenen: het zal mogelijk zijn dat leerlingen gespreid over een bepaalde periode verschillende modules kunnen invullen.

Voor de leerlingen van het laatste jaar zal Columbus beschikbaar zijn ten laatste op 6 november 2017. In vergelijking met het afgelopen schooljaar, zal er meer specifieke feedback voor bepaalde onderdelen van Columbus voor hen kunnen gegeven worden ten laatste vanaf 1 februari 2018.

Voor leerlingen van het voorlaatste jaar is Columbus operationeel uiterlijk vanaf 1 februari 2018. Zij zullen dan ook beperkte feedback kunnen krijgen voor bepaalde onderdelen.

Bij het begin van het schooljaar zal meer specifieke informatie over de aangepaste versie van Columbus volgen. De Vlor zal dan ook een geactualiseerde versie van het draaiboek verspreiden. Met dit draaiboek kunnen scholen aan de slag om Columbus te integreren in hun schooleigen visie van onderwijsloopbaanbegeleiding en het traject dat leerlingen doorlopen.