Columbus in schooljaar 2018-2019

Bericht van 3 september 2018 – Opnieuw aan de slag met Columbus…

Scholen secundair onderwijs kunnen dit schooljaar opnieuw aan de slag gaan met Columbus, het exploratie-instrument om het studiekeuzeproces in de derde graad te versterken. In schooljaar 2018-2019 kunnen scholen vanaf 1 september 2018 Columbus aanbieden aan hun leerlingen van het voorlaatste en laatste jaar.

Leerlingen krijgen meteen feedback wanneer ze een module volledig hebben afgerond. In de loop van het schooljaar zal er een vernieuwing van de feedback gebeuren. Leerlingen die reeds eerder in het schooljaar een module hebben afgerond, kunnen op dat moment deze vernieuwde feedback opvragen.

De afname van Columbus gebeurt op school en op een moment dat de school zelf kiest. De school kan de afname uittekenen in een traject: leerlingen kunnen op verschillende momenten modules invullen. Dit is een belangrijk stap om Columbus een gepaste plaats te kunnen geven in het bredere traject rond onderwijsloopbaanbegeleiding dat scholen lopen met hun leerlingen. De feedback die de leerling ontvangt, kan de aanzet vormen om met zijn leraren (of andere keuzebegeleiders) en ouders verdere stappen te zetten in het keuzeproces.

De Vlaamse Onderwijsraad ontwikkelde een draaiboek voor scholen om met Columbus te werken. Een geactualiseerde versie van het draaiboek is beschikbaar in de leerkrachtentoolbox. Deze versie houdt rekening met de aanpassingen in het instrument voor dit schooljaar.