Columbus in schooljaar 2017-2018

Bericht van 12 februari 2018 – Nieuwe ontwikkelingen voor het exploratie-instrument Columbus

Scholen secundair onderwijs kunnen dit schooljaar opnieuw aan de slag met Columbus om het studiekeuzeproces van hun leerlingen in de derde graad te versterken.

Vanaf 1 februari 2018 zijn er een aantal nieuwigheden. Leerlingen van het voorlaatste jaar kunnen nu de modules ‘Basecamp’ (studiekeuzetaken), ‘Wie ben ik’ (zelfbeeld, motivatie en studievaardigheden) en ‘Wat wil ik’ (interesses) invullen en krijgen hierop voor de eerste keer beperkte, individuele feedback.

Leerlingen van het laatste jaar konden dit schooljaar al vanaf november 2017 met Columbus aan de slag gaan. 12 000 leerlingen deden dit al. Voor hen is er vanaf 1 februari 2018 voor heel wat modules meer specifieke feedback beschikbaar. Leerlingen die reeds eerder in het schooljaar een module hebben afgerond, kunnen deze vernieuwde en meer specifieke feedback opvragen.

De feedback die de leerling ontvangt, kan de aanzet vormen om met zijn leraren (of andere keuzebegeleiders) en ouders verdere stappen te zetten in het keuzeproces.

Wil je als begeleider meer weten over de kenmerken van deze feedback? De leerkrachtentoolbox bevat sinds kort een leeswijzer die meer achtergrond en context geeft bij de interpretatie van de feedback. Daar vind je ook het draaiboek van de Vlaamse Onderwijsraad terug met aanknopingspunten om te werken aan Columbus binnen een breder traject van onderwijsloopbaanbegeleiding.

Met het decreet leerlingenbegeleiding wordt het uitbouwen van dit beleid door de school in de regelgeving verankerd. De pedagogische begeleidingsdiensten zullen bijkomende professionaliseringstrajecten opzetten om scholen extra ondersteuning te geven bij het inbedden van Columbus in hun onderwijsloopbaanbeleid. De Vlaamse Onderwijsraad zal deze initiatieven mee opvolgen en zo ook het draaiboek verder uitwerken en actualiseren.

Bericht van 5 februari 2018 – Persmededeling feedback over studiekeuze hoger onderwijs

Je vindt de persmededeling van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits hier.

Bericht van 2 februari 2018 – Vernieuwde feedback

Versterk het traject van onderwijsloopbaanbegeleiding in de derde graad secundair onderwijs en ga met jouw leerlingen nog dit schooljaar aan het werk met Columbus! De vernieuwde feedback voor leerlingen is nu beschikbaar!

Enkele interessante documenten:

 
Bericht van 16 oktober 2017 – Opnieuw aan de slag met Columbus…

Scholen secundair onderwijs kunnen dit schooljaar opnieuw aan de slag gaan met Columbus, het exploratie-instrument om het studiekeuzeproces in de derde graad te versterken. Na de testafnames in de voorbije twee schooljaren werden aanpassingen doorgevoerd in de samenstelling van de items en in de feedback.

Laatstejaars kunnen Columbus raadplegen vanaf 6 november 2017. Zij zullen dan meteen over feedback kunnen beschikken wanneer ze een module volledig afronden. Vanaf 1 februari 2018 zal die feedback voor bepaalde onderdelen van Columbus specifieker zijn. Leerlingen die reeds eerder in het schooljaar een module hebben afgerond, kunnen op dat moment vernieuwde en meer specifieke feedback opvragen.

Voor leerlingen van het voorlaatste jaar is Columbus beschikbaar vanaf 1 februari 2018. Zij krijgen dan ook beperkte feedback voor bepaalde onderdelen.

De afname van Columbus gebeurt op school en op een moment dat de school zelf kiest. De school kan de afname uittekenen in een traject: leerlingen kunnen op verschillende momenten modules invullen. Dit is een belangrijk stap om Columbus een gepaste plaats te kunnen geven in het bredere traject rond onderwijsloopbaanbegeleiding dat scholen lopen met hun leerlingen. De feedback die de leerling ontvangt, kan de aanzet vormen om met zijn leraren (of andere keuzebegeleiders) en ouders verdere stappen te zetten in het keuzeproces.

De Vlaamse Onderwijsraad ontwikkelde een draaiboek voor scholen om met Columbus te werken. Een geactualiseerde versie van het draaiboek is beschikbaar in de leerkrachtentoolbox. Deze versie houdt rekening met de aanpassingen in het instrument voor dit schooljaar.

Om op termijn te komen tot een valide, wetenschappelijk onderbouwd instrument is het belangrijk dat zo veel mogelijk scholen met Columbus aan de slag gaan en dat een brede, diverse groep leerlingen alle modules invult.