Columbus in schooljaar 2017-2018

Bericht van 18 april 2018 – Communicatie feedbackontwikkelingen exploratietool Columbus

Meer dan 20.000 leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs gingen dit schooljaar al aan de slag met de exploratietool Columbus. Vanaf 1 februari 2018 zijn er een aantal nieuwe functies gelanceerd. Leerlingen van het voorlaatste jaar kunnen nu de modules ‘Basecamp’, ‘Wie ben ik’  en ‘Wat wil ik’ invullen en krijgen hierop voor de eerste keer beperkte, individuele feedback. Leerlingen van het laatste jaar konden dit schooljaar al vanaf november 2017 met Columbus aan de slag en sinds 1 februari 2018 is voor heel wat modules meer specifieke feedback beschikbaar.

Leerlingen die reeds eerder in het schooljaar een module hebben afgerond, krijgen de nieuwste versie van hun feedback te zien in hun online feedbackdashboard (de leerlingen dienen hun feedback in het feedbackformat te bekijken. Let wel, zij dienen hiervoor eerst een nieuw rapport op te roepen). Op die manier krijgen ze de beschikbare tips en feedback overzichtelijk per deelmodule. Daarnaast kan de leerling er eventueel voor kiezen om de feedback in de vorm van een (lang) pdf document te downloaden (via de knop ‘refresh’). De feedback die de leerling ontvangt, kan de aanzet vormen om met leraren (of andere keuzebegeleiders) en ouders verdere stappen te zetten in het keuzeproces.

Is Columbus intussen een afgewerkt instrument?
De ontwikkeling van Columbus is ‘work in progress’. Een nieuwe exploratietool ontwerpen is een complexe opdracht – zeker als je dit wil doen volgens de wetenschappelijke regels van de kunst!

De wetenschappelijke Columbusroute

Als je weet dat dat het ontwikkelen van een nieuw medicijn (van ontwerp, samenstelling, testing, tot publiek gebruik) gemiddeld 8 à 10 jaar duurt, dan begrijp je wellicht ook dat een nieuw keuzeinstrument bruikbaar voor ALLE kandidaat-studenten hoger onderwijs in heel Vlaanderen tijd vraagt. Columbus wil iedere individuele kandidaat-student hoger onderwijs ondersteunen bij het maken van hun keuze. Het instrument wil de leerlingen een spiegel voorhouden en zo ook de mogelijke (risico)factoren blootleggen die een hefboom of drempel kunnen zijn bij het succesvol studeren in het hoger onderwijs. Binnen de module ‘ wat wil ik?’ zal de leerling op termijn ook een koppeling krijgen met de studiegebieden die passen bij het individueel interesseprofiel.

Intussen zijn de meeste ‘bugs’ in het vernieuwde platform opgelost (o.a. de traagheid en het blijven vasthangen van het systeem).

De feedback van Basecamp

De ‘bug’ i.v.m. de feedback rond de vragenlijst Basecamp (nl. wanneer een leerling een afname heeft gemist, wordt er voorlopig nog een score voor deze leerling berekend, waardoor hij/zij alle ‘laagste’ tekstjes ziet in zijn/haar dashboard) wordt nog verder onderzocht. De leerlingen moeten dus enkel kijken naar de feedback van de afname(s) die ze effectief afgelegd hebben.

Een warme oproep om feedback op de feedback te geven! Laat het ons weten via het feedbackmenu in de online feedbackmodule.

Leerlingen kunnen bij elk onderdeel (Basecamp, Wie ben ik, Wat kan ik, Wat wil ik) met sterretjes aanduiden hoe duidelijk en waardevol zij de feedback vinden. Daarnaast kunnen de leerlingen in het algemene feedbackdashboard ook nog kwalitatieve feedback geven. Op basis van hun feedback proberen we de feedback in de toekomst verder te optimaliseren.

Feedback op de feedback_Columbus

Jouw feedback

Technische vragen/opmerkingen/suggesties? columbus@onderwijskiezer.be.

Bericht van 12 februari 2018 – Nieuwe ontwikkelingen

Scholen secundair onderwijs kunnen dit schooljaar opnieuw aan de slag met Columbus om het studiekeuzeproces van hun leerlingen in de derde graad te versterken.

Vanaf 1 februari 2018 zijn er een aantal nieuwigheden. Leerlingen van het voorlaatste jaar kunnen nu de modules ‘Basecamp’ (studiekeuzetaken), ‘Wie ben ik’ (zelfbeeld, motivatie en studievaardigheden) en ‘Wat wil ik’ (interesses) invullen en krijgen hierop voor de eerste keer beperkte, individuele feedback.

Leerlingen van het laatste jaar konden dit schooljaar al vanaf november 2017 met Columbus aan de slag gaan. 12 000 leerlingen deden dit al. Voor hen is er vanaf 1 februari 2018 voor heel wat modules meer specifieke feedback beschikbaar. Leerlingen die reeds eerder in het schooljaar een module hebben afgerond, kunnen deze vernieuwde en meer specifieke feedback opvragen.

De feedback die de leerling ontvangt, kan de aanzet vormen om met zijn leraren (of andere keuzebegeleiders) en ouders verdere stappen te zetten in het keuzeproces.

Wil je als begeleider meer weten over de kenmerken van deze feedback? De leerkrachtentoolbox bevat sinds kort een leeswijzer die meer achtergrond en context geeft bij de interpretatie van de feedback. Daar vind je ook het draaiboek van de Vlaamse Onderwijsraad terug met aanknopingspunten om te werken aan Columbus binnen een breder traject van onderwijsloopbaanbegeleiding.

Met het decreet leerlingenbegeleiding wordt het uitbouwen van dit beleid door de school in de regelgeving verankerd. De pedagogische begeleidingsdiensten zullen bijkomende professionaliseringstrajecten opzetten om scholen extra ondersteuning te geven bij het inbedden van Columbus in hun onderwijsloopbaanbeleid. De Vlaamse Onderwijsraad zal deze initiatieven mee opvolgen en zo ook het draaiboek verder uitwerken en actualiseren.

Bericht van 5 februari 2018 – Persmededeling feedback over studiekeuze hoger onderwijs

Je vindt de persmededeling van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits hier.

Bericht van 2 februari 2018 – Vernieuwde feedback

Versterk het traject van onderwijsloopbaanbegeleiding in de derde graad secundair onderwijs en ga met jouw leerlingen nog dit schooljaar aan het werk met Columbus! De vernieuwde feedback voor leerlingen is nu beschikbaar!

Enkele interessante documenten:

 
Bericht van 16 oktober 2017 – Opnieuw aan de slag met Columbus…

Scholen secundair onderwijs kunnen dit schooljaar opnieuw aan de slag gaan met Columbus, het exploratie-instrument om het studiekeuzeproces in de derde graad te versterken. Na de testafnames in de voorbije twee schooljaren werden aanpassingen doorgevoerd in de samenstelling van de items en in de feedback.

Laatstejaars kunnen Columbus raadplegen vanaf 6 november 2017. Zij zullen dan meteen over feedback kunnen beschikken wanneer ze een module volledig afronden. Vanaf 1 februari 2018 zal die feedback voor bepaalde onderdelen van Columbus specifieker zijn. Leerlingen die reeds eerder in het schooljaar een module hebben afgerond, kunnen op dat moment vernieuwde en meer specifieke feedback opvragen.

Voor leerlingen van het voorlaatste jaar is Columbus beschikbaar vanaf 1 februari 2018. Zij krijgen dan ook beperkte feedback voor bepaalde onderdelen.

De afname van Columbus gebeurt op school en op een moment dat de school zelf kiest. De school kan de afname uittekenen in een traject: leerlingen kunnen op verschillende momenten modules invullen. Dit is een belangrijk stap om Columbus een gepaste plaats te kunnen geven in het bredere traject rond onderwijsloopbaanbegeleiding dat scholen lopen met hun leerlingen. De feedback die de leerling ontvangt, kan de aanzet vormen om met zijn leraren (of andere keuzebegeleiders) en ouders verdere stappen te zetten in het keuzeproces.

De Vlaamse Onderwijsraad ontwikkelde een draaiboek voor scholen om met Columbus te werken. Een geactualiseerde versie van het draaiboek is beschikbaar in de leerkrachtentoolbox. Deze versie houdt rekening met de aanpassingen in het instrument voor dit schooljaar.

Om op termijn te komen tot een valide, wetenschappelijk onderbouwd instrument is het belangrijk dat zo veel mogelijk scholen met Columbus aan de slag gaan en dat een brede, diverse groep leerlingen alle modules invult.