Professionalisering

Professionaliseringsaanbod Columbus schooljaar 2018-2019

De pedagogische begeleidingsdiensten zijn gestart met een aantal gerichte professionaliseringstrajecten om scholen extra ondersteuning te geven bij het inbedden van Columbus in hun beleid op onderwijsloopbaanbegeleiding. De professionaliseringstrajecten richten zich op volgende doelen:

Professionalisering en ondersteuning bij de integratie van Columbus in het schooleigen beleid op het vlak van onderwijsloopbaanbegeleiding;

  1. Informatie en inzicht over Columbus, de feedback die het instrument genereert en de relatie tot andere instrumenten of activiteiten die het studiekeuzeproces ondersteunen;
  2. Professionalisering op het vlak van het voeren van keuzegesprekken met leerlingen (door leraren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers) en informatieve en ondersteunende gesprekken met ouders;
  3. Bijkomende professionalisering op het vlak van de werking van de begeleidende klassenraad;
  4. Kennis over het hogeronderwijslandschap.

De Vlaamse Onderwijsraad volgt deze initiatieven mee op en zal zo ook het draaiboek Aan de slag met het exploratie-instrument Columbus verder uitwerken en stofferen.

Voor meer informatie kan u zich richten tot volgende contactpersonen of de webpagina’s raadplegen:

  • Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Bavo Verlackt (bavo.verlackt@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Zie ook nascholingsaanbod

  • Voor GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: Hilde De Meyer (hilde.de.meyer@g-o.be)
  • Voor OVSG en POV: Dina Baetens (dina.baetens@ovsg.be)
  • Voor OKO: Paul Buyck (paul.buyck@steinerscholen.be)

Download hier de presentatie van onze studiedag op 1 juni 2017 >> ‘Columbus uit de startblokken’.

Download hier een aantal voorbeeldtrajecten voor een structurele inbedding van Columbus in je schooleigen traject.